ثبت دامنه

نام دامنه حدید خود را پیدا کنید. در فیلد زیر نام دامنه یا کلمه کلیدی را برای بررسی وارد نمائید


بررسی افزونه ها با دسته بندی

دامنه
مبلغ جدید
انتقال
تمدید
.com
250,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.net
250,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.org
250,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.co.ir
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.co
680,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

انتخاب از پکیج های هاستینگ

پکیج هایی مناسب با بودجه شما طراحی شده است

بررسی پکیج ها

دامنه خود را به ما منتقل کنید

برای تمدید دامنه به مدت یک سال انتقال دهید ! *

انتقال دامنه

* به استثنای دامنه های تاره تمدید شده و TLD های خاص