ارسال سفارش طراحی وب

1. ارسال سفارش

در قسمت سفارش طراحی وب سایت می توانید بستۀ مورد نیازتان را انتخاب نمایید و امکانات مورد نیاز خود را به آن اضافه کنید. شما می توانید قیمت سفارشتان را در همین مرحله مشاهده نمایید.

ارسال سفارش طراحی وب

2. ملاقات حضوری

به صرف یک لیوان چای داغ و آشنایی با استاندارها و سطح توانایی اجرایی تیم و محیط کار و بررسی و تحلیل اولیه وب سایت.

ارسال سفارش طراحی وب

3. بررسی و تحلیل اولیه وب سایت

مخاطبان وب سایت، هدف از راه اندازی وب سایت، نحوۀ رشد و توسعۀ وب سایت، تحلیلی محتوای اولیه و ساختار اصلی سایت، طرح اولیۀ منو ها و صفحات وب سایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارسال سفارش طراحی وب

4. عقدقرار داد و پیش پرداخت

قرار داد به صورت آنلاین در پروفایل شما قابل مشاهده است، برای پیش پرداخت 50% از مبلغ کل قرار داد دریافت می شود.

ارسال سفارش طراحی وب

5. قرار دادن روز شمارِ افتتاح سایت

بعد از عقد قرار داد در صورت تمایل یک روز شمار ( نمونه را مشاهده نمایید ) روی صفحۀ وب سایت شما قرار خواهد گرفت که در آن تعداد روز باقی مانده تا افتتاح وب سایت مشخص می شود.

ارسال سفارش طراحی وب

6. طراحی گرافیکی قالب وب سایت

در این مرحله یک بستۀ گرافیکی شامل فونت ها، آیکون ها، پالت رنگ، سایز ها و فایل گرافیکی صفحۀ اصلی وب سایت برای مشتری ارسال می شود.

ارسال سفارش طراحی وب

7. اعمال تغییرات

بعد از مشاهده و بررسی بستۀ ارسال شده در صورت بروز تغییرات، مشتری تغییرات را برای ما ارسال می کند تا قالب مجدداً اجرا شود.

ارسال سفارش طراحی وب

8. تایید نهایی قالب وب سایت

چرخۀ تغییراتِ قالب وب سایت تا رضایت کامل مشتری ادامه پیدا خواهد کرد تا قالب تایید نهایی شود.

ارسال سفارش طراحی وب

9. کدنویسی

بعد از تایید نهایی قالب، کدنویسی سایت مطابق با استانداردها و موارد ذکر شده در قرار داد شروع می شود.

ارسال سفارش طراحی وب

10. بارگزاری و کنترل کیفیت نهایی

بعد از بارگزاری، وب سایت در چهار مرحله کنترل کیفیت می شود. 1. کنترل کیفیت سرعت وب سیات 2. کنترل کیفیت امنیت وب سایت 3. کنترل کیفیت قالب وب سایت 4. کنترل کیفیت کد نویسی و استانداردها

ارسال سفارش طراحی وب

11. نمایش وب سایت

سایت آمادۀ نمایش به مشتری است.

ارسال سفارش طراحی وب

12. تسویه حساب

در این مرحله تسویه حساب ( 50% از کل قیمت قرار داد ) دریافت خواهد شد تا روال پشتیبانی نقره ای آغاز شود.

ارسال سفارش طراحی وب

13. جلسۀ آموزش مدیریت و رونق وب سایت

در این جلسۀ آموزشی که در محل هاست ایران انجام می شود نحوۀ مدیریت وب سایت و وارد کردن اطلاعات آموزش داده خواهد شد.

ارسال سفارش طراحی وب

14. پشتیبانی نقره ای و رفع معایب یا تغییرات احتمالی

بعد از بارگزاری وب سایت به مدت یک سال معایب احتمالی از طریق سیستم پشتیبانی برطرف خواهد شد.

ارسال سفارش طراحی وب

15. ثبت سایت در گوگل و افزایش رتبه

برای رونق و افزایش مخاطب وب سایت ما به شما کمک خواهیم کرد …