لیست پست های با تگ : آپلود کردن

  • تغییر نام دکمه آپلود (browse…)

    تغییر نام دکمه آپلود (browse…)

    همان طور که می دانید نمی توان برای دکمه آپلود value تعریف کرد زیرا عبارت browse … به صورت پیش فرض برای این دکمه در نظر گرفته شده است . در اینادامه ..

     تاریخ انتشار : 04 اکتبر 2013