php

برای نمایش خطاهای کد های PHP در صورتی که از سرور لینوکسی استفاده می کنید که نمایش پیغام های خطای آن غیر فعال است
و زمانی که صفحه مشکلی دارد ، به صورت کاملا سفید بالا می آید؛

کد زیر را در صفحه قرار دهید تا بتوانید پیغام های خطا را مشاهده کنید.

	ini_set("display_errors", 1);
	error_reporting(E_ALL);
	اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post