در لیست زیر شما می توانید وضعیت سرورها را به همراه مشخصات سخت افزاری آنها مشاهده نمایید ، تمامی سرورهای سیمانت برای بیشترین آپ تایم ممکن طراحی شده است ، استفاده از شبکه های ذخیره سازی غیر متمرکز و تعدد شبکه ها و همچنین بهرمندی از سخت افزارهای قدرتمند احتمال داون تایم سرورهای سیماسایت را به شدت کاهش داده است . این لیست با اضافه شدن سرور جدید بروز خواهد شد و توسط بخش اخبار و اطلاعیه ها به اطلاع مشتریان خواهد رسید .

وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.814%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.781%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.98%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.839%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.888%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.351%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.794%
وضعیت فعلی : فعال  |  آپتایم کلی : 99.873%