1- منظور از شبکه های کامپیوتری چیست ؟

 ادغام کامپیوترها و ارتباطات تأثیر بسزایی در سازمان دهی سیستم های کامپیوتری داشته است .

مفهوم « مرکز کامپیوتر » بعنوان اتاقی که کارهای مشتریان را انجام دهد کهنه شده است و این مدل قدیمی که تمام نیازهای محاسباتی سازمانها را انجام می داد جای خود را به تعدادی از کامپیوترهای متصل به هم داده است . این سیستم ها شبکه های کامپیوتری نامیده می شود . اگر دو کامپیوتر با یکدیگر مبادله اطلاعاتی داشته باشند
می گویند این دو کامپیوتر به یکدیگر متصل اند . اگر کامپیوتری بتواند کامپیوتر دیگری را راه اندازی ، متوقف و کنترل کند مستقل نیستند . سیستمی با یک واحد کنترل و چند کامپیوتر پیرو شبکه نیست .

یک شبکه کامپیوتری سیستم ارتباطی برای تبادل داده هاست که چندین کامپیوتر و دستگاه جانبی مثل چاپگر ها، سیستم های ذخیره سازی انبوه ، کتابخانه های CD-ROM – مودم – فکس و بسیاری از دستگاههای دیگر را بهم متصل می کند . نرم افزار شبکه به کاربران شبکه امکان می دهد که از طریق پست الکترونیکی به تبادل اطلاعات بپردازند و به طور گروهی روی پروژه ها کار کنند . برنامه های کاربردی مجوز دار را به اشتراک بگذارند و به منابع مشترک دسترسی پیدا کنند . سرپرستان شبکه همه این منابع را مدیریت کرده و خط مشی های امنیتی برای تعیین حقوق دستیابی کاربران و محدودیت های وی اتخاذ می کنند .

اسنتفاده اشترکی از منابع – کاهش هزینه صرفه جویی در هزینه – امنیت اطلاعات – ایجاد ارتباط مابین افراد مختلف از موارد استفاده شبکه های کامپیوتری می باشد .

 

2-  نمونه کاربردهای شبکه های کامپیوتری

شبکه ها و سازمانها : بسیاری از سازمانها کامپیوترهایی دارند که دور از یکدیگرند ابتدا ممکن است این کامپیوترها مستقل از یکدیگر کار کنند اما امکان دارد مدیریت در مقطعی از زمان تصمیم بگیرد آنها را متصل کند تا قادر به استخراج و ارتباط اطلاعات کل مؤسسه باشد ( اشتراک منابع ) اشتراک منابع کوششی در جهت خلاف محدودیتهای جغرافیایی است .

هدف بعدی فراهم کردن قابلیت اعتماد بالا با داشتن منابع متعدد است بعنوان مثال تمام تمام فایل ها می توانند برروی دو یا سه ماشین کپی شوند بنابر این اگر از آنها به دلیل سخت افزاری قابل استفاده نباشند می توان از دیگری استفاده کرد .

برای کاربرد های نظامی ، بانکداری ، کنترل ترافیک هوایی ، امنیت راکتور اتمی و بسیاری از کاربردهای دیگر توانایی ادامه عملیات در مواجهه با مشکلات سخت افزاری بسیار مهم است .

هدف دیگر کاهش هزینه هاست در کامپیوترهای کوچک ، نسبت قیمت به کارآیی بهتر از کامپیوترهای بزرگ است .

هدف دیگر شبکه ، قابلیت افزایش کارآیی سیستم ، با رشد بار کاری آن است که با افزودن پردازشگرهای بیشتر انجام می شود .

هدف دیگر شبکه به تکنولوژی وابسته است که شبکه کامپیوتری می تواند رسانه ارتباطی قدرتمندی بین افراد دور از هم فراهم آورد .

کاربرد دیگر ، دستیابی به سیستم های اطلاعاتی مثل شبکه جهانی است که حاوی اطلاعاتی راجع به هنر ها ، تجارت ، آشپزی ، بهداشت ، تاریخ ، سرگرمیها ، تفریح ، علم ، ورزشها ، مسافرت و مصنوعات بسیار دیگر است.

دسته دیگری از کاربرد شبکه ، برهمکنش شخص با شخص است ( پست الکترونیکی )

 

 

3- منظور از سیستم های باز چیست ؟

در سیستم های باز یک ارتباط فیزیکی بین دو نقطه برقرار می شود

به شبکه هایی که کلید پروتکل های استفاده شده در آنها از یک استاندارد پیروی می کند شبکه های گفته
می شود .

 

4- منظور از سیستم های بسته چیست ؟

در سیستم های بسته ارتباط فیزیکی بین دو ایستگاهی که می خواهند اطلاعات را رد و بدل کنند برقرار نیست بلکه پیام یا بسته ای که باید ارسال شود آدرس مقصد نیز به آن الحاق می شود و ایستگاه پیغام را به نزدیکترین ایستگاه کاری که به آن مرتبط است ارسال می کند .

 

5- نمونه های پروتکل ارتباطی که در شبکه های کامپیوتری استفاده می شود نام ببرید :

1- (Carrier Sense Multiple access ) CSMA

2- (Carrier Sense Multiple access / Collision Deteution CSMA/CD

3- (Transmision Contrel protocol / Internet protocol ) Tcp/IP

4- SPX/IPX

5- Fram / Relay

6- OSI

7- Apple Talk

8- IBM/Microsoft

9- Novell

10- ISTN

11- ATH

12- NT

 

6 – منظور از شبکه های محلی چیست ؟

شبکه ها به چند دسته تقسیم می شوند . محلی – شهری – گسترده و شبکه های ارتباطی که هر کدام دارای ویژگی تکنولوژی ، سرعت و موقعیت خاصی است .

شبکه های محلی ( lan ) در داخل یک ساختمان و در فواصل کم ( در حدود چند کیلومتر ) مورد استفاده قرار می گیرند این نوع شبکه ها برای اتصال کامپیوتر های شخصی وایستگاههای کاری در دفاتر ، شرکتها و کارخانه ها به کار می روند تا منابع مثل چاپگر را به طور اشتراکی استفاده کرده و تبادل اطلاعات کنند شبکه های محلی با سه ویژگی از سایر شبکه ها مجزا شده اند 1 – اندازه 2 – تکنولوژی انتقال 3 – توپولوژی

اندازه شبکه های محلی محدود است . یعنی بدترین حالت زمان انتقال محدود بوده و از قبل مشخص است . دانستن این زمان موجب شد تا بعضی از طراحیهاامکان پذیر شود . مدیریت شبکه را نیز آسان می کند تکنولوژی انتقال در شبکه های محلی حاوی کابل منفردی است که تمام مشین ها به آن وصل شده اند مثل خطوط تلفنی که در نواحی روستایی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

7- منظور از شبکه های گسترده چیست ؟

ناحیه جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرد ( کشور – قاره ) این شبکه کامپیوترهای متعددی برای اجرای برنامه های کاربر دارد این ماشین ها را میزبان می گوییم. گاهی به آنها سیستم نهایی نیز گفته می شود میزبانها با زیر شبکه به یکدیگر متصل شده اند کار زیر شبکه حمل پیام از میزبان است . دقیقاً مانند تلفن که کلمات را از گوینده به گیرنده حمل می کند .

در اغلب شبکه های گسترده زیر شبکه از دو قطعه مجزا تشکیل می شود . خطوط انتقال و عناصر راه گزینی خطوط انتقال که ( مدارها ) کانال ها یا سیم نیز نامیده می شوند ) بیت ها را بین ماشین ها منتقل می کنند . عناصر راه گزینی کامپیوترهای ویژه ای هستند که برای اتصال دو یا چند خط انتقال بکار می روند وقتی داده ها به خط ورودی می رسند عناصر راه گزینی باید خط خروجی را برای پیشروی آنها انتخاب کنند بعنوان یک عبارت کلی می توان مسیر یاب را برای کامپیوترهای راه گزینی انتخاب کرد .

هر میزبان به یک شبکه محلی وصل است که بر روی آن مسیر یاب وجود دارد مجموعه ای از خطوط ارتباطی و مسیر یابها زیر شبکه را تشکیل می دهند

 

8- به چه نوع شبکه هایی شبکه های اختصاصی گفته می شود ( Intranet )

شبکه های خارج از اینترنت را شبکه های اختصاصی می گویند .از شبکه های اختصاصی اینترانت هیج ارتباط مستقیمی با شبکه اینترنت وجود ندارد همه ارتباطات از طریق شبکه های Extranet انجام می شود .کلیه پروتکل های و Applicationها و کاربردهای متفاوت در شبکه های اینترانت همان پروتکل ها و Applicationهای متداول اینترنت ها می باشد.

 

9 منظور از شبکه Internet چیست ؟

اینترنت یک شبکه بسیار وسیع از کامپیوتر هایی است که در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند . همانطوریکه در بزرگراه ، مکانهای مختلفی برای توقف وجود دارد ، در اینترنت نیز مخازنی از نرم افزار و اطلاعات دیگر موجود است که می توان به آنها دسترسی پیدا کرد با استفاده از اینترنت می توان وارد کامپیوتر دیگری در شبکه شد که احتمالا منابع مورد نظر شما را داراست . این عمل ورود از راه دور نام دارد ( Remot Login )

اینترنت همچنین شما را با آخرین سرعت به مکان های مورد نظر تان مرتبط می سازد به عنوان مثال می توان یک پیام الکترونیک به هر نقطه از جهان فرستاد این پیام در مدت چند ثانیه به مقصد خواهد رسید به این امکان پست الکترونیکی گفته می شود .

 

10- منظور از شبکه های Extra Net چیست ؟

شبکه های extranet شبکه هایی است که بنگاه های مالی و تجاری مستقل با استفاده از این نوع شبکه به مراکز تجاری بزرگ مرتبط می شوند و همچنین مراکز مالی و تجاری با استفاده از آن با مشتریان خود ارتباط برقرار می کنند .

Extrannetها به شبکه هایی گفته می شود که نقطه یا مرکز برقراری ارتبا طات بین شبکه های اختصاصی گسترده اینترانت می باشد .Extranet ها حداقل از یک مسیر یاب اصلی بعنوان Core Routerشناخته می شود تشکیل می گردد.

 

11 لایه های مختلف Tcp\IP

1- لایه Data Link : امکان انتقال داده و ایجاد وشناسایی قابهای اطلا عاتی

2- لایه Net Work :مسیریابی در شبکه را به عهده دارد و وظیفه برقراری ,حفظ و قطع ارتباط را بر عهده دارد .

3- لایه Transport: ارسال موفق داده

4- لایه Application: برقراری ارتباط یا اتصالات مورد نیاز بین پروتکل استک ولایه کاربرد می باشد .

 

12 لایه های مختلف مدل مرجع OSI :

مدل مرجع از هفت لایه متفاوت زیر تشکیل شده است :

1 لایه فیزیکی یا Physical later

پائین ترین لایه از مدل مرجع می باشد که نحوه اتصال الکتریکی و مکانیکی به محیط انتقال را تشریح می کند.

 

2 لایه پیوند داده یا Data link layer

وظیفه این لایه ایجاد و شناسائی قاب های اطلاعات می باشد . افزودن بیت های آغاز و پایان به سر و ته بیت های قالب بندی شده و حصول اطمینان از دریافت صحیح و بدون خطای اطلاعات توسط گیرند و در صورت لزوم ارسال مجدد پیام به عهده این لایه می باشد .

 

3 لایه شبکه یا Network layer

وظایف اصلی لایه شبکه عبارتند از : الف ـ تعیین نوع رابطه بین دو کامپیوتر ب ـ مسیر یابی برای ارسال پاکت های اطلاعات ج ـ جلوگیری از ایجاد بن بست در یک گره

 

4 ـ لایه حمل Transport Layer

این لایه ارسال موفق داده بین دو کامپیوتر را تضمین می کند . اگر داده به غلط ارسال شود مسئولیت ارسال مجدد آن به عهده این لایه است .

 

5 ـ لایه جلسه Session Layer

لایه جلسه مسیری است ارتباطی بین گیرنده و فرستنده برقرار می سازد . به این ترتیب کاربران ماشین های مختلف می توانند با یکدیگر تماس بگیرند . این لایه زمان وصل و قطع بین دو کامپیوتر را تعیین می کند .

 

6 ـ لایه ارائه یا Prresentation Layer

این لایه مترجم شبکه است و این اطمینان را می دهد که کامپیوتر به زبان صحیح با شبکه صحبت کند .

 

7 ـ لایه کاربرد یا Application Layer

این لایه پیام ها را به فرم دیجیتال بر می گرداند و به صورت واسطی بین شبکه و نرم افزار تحت اجرا روی کامپیوتر عمل می کند .

 

13 انواع توپولوژیهای شبکه را نام ببرید :

شبکه های همراهی با سخت افزار و نرم افزار مختلف در جهان وجود دارند مردمی که به شبکه خاصی متصل هستند علاقمند ند که با افراد دیگر متصل به شبکه های دیگر ارتباط برقرار کنند برای این کار باید شبکه های مختلف و اغلب ناسازگار را توسط ماشین هایی به نام دروازه به هم ارتباط داد . وصل کردن تعدادی از شبکه های به هم را شبکه بندی یا اینترنت می گویند .

 

شبکه ها

شبکه های کامپیوتری

 

 14 منظور از ftp چیست

 این پروتکل امکان انتقال فایل ها را بین کامپیوتر کاربر و یک میزبان دور فراهم میکند و نیاز به استفاده از یک زبان دستوری با گرامر وپژه دارد . ftp راه سریعتری برای جابجایی اطلاعات حجیم نسبت به سایر روش ها مانند پست الکترونیکی و … است .

ftp به هر کسی اجازه می دهد تا به یک محیط وپژه از فضای دیسک به صورت بی ضرری دسترسی داشته باشد . با این امکان ، فایل ها به طور عمومی و با حداقل دردسر در دسترس قرار می گیرند .

 

15 منظور از سیستم های ( client – server )

کاربر ، برنامه ای بنام کلاینت را بر دستگاه محل خود اجرا نماید و این برنامه از دستگاه راه دور ، سرویسی ار در خواست کند . برنامه ای که به دستگاه دوم سوار ست و سرویس مورد درخواست را ارائه می دهد سرور نام دارد از آن جا که این سیستم طوری طراحی شده که پاسخگوی نیاز هر نوع دستگاهی باشد دو برنامه باید در قالب استاندارد که پروتکل نامیده می شود ، ارتباط برقرار کنند .

 

 

16- منظور از استاندارد HTML بببب 

در سالهای اخیر با گسترش عمل اتصال مجموعه وسیعی از کامپیوتر های متصل در این شبکه تحت سرویس بنابه Word wido web صورت می گیرد . نرم افزار مرورگر web با استفاده از مدارات اینترنت و بدون در نظر گرفتن بعد مکان و زمان به منظور دستیابی به هر شاخه ای از اطلاعات کامپیوترهای متصل به شبکه اینترنت از استانداردی بنابه HTML استفاده می کنند .

HTML مخفف Hypr Text Mosaic Longuage می باشد .

مستندای که بر اساس HTML نوشته می شوند کاملاً مشابه یک فایل Text می باشند منتها با این تفاوت که برخی از کارکتر های آن بعنوان علائم مشخصه تفسیر می شوند . بطوریکه این علائم ساختار ویژه ای به مستندات خواهند بخشید

 

17 منظور از لایه های peer – to – peer 

در یک شبکه نظیر به نظیر تعدادی از کامپیوتر ضمن اجرای نرم افزار شبکه سرویس گر فایل ـ نرم افزار سرویس گیر ـ برنامه های کاربردی و یک سیستم عامل مخصوص را اجرا می کنند بر خلاف شبکه های مبتنی بر سرویس گر که یک کامپیوتر مرکزی بر روی آن یک سیستم عامل شبکه نصب شده و مدیریت شبکه را بر عهده می گیرد .

لایه n در یک ماشین با لایه n ماشین دیگر مکالمه دارد به این نوع ارتباط peer to peer communication گویند این ارتبا ط تنها در صورتی امکان پذیر است که هر دو از یک مجموعه قوانین تبعیت کنند هردو با هم سازگار باشند.

 اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post