بیل گیتس در دنیا به‌عنوان بنیان‌گذار تحول در رایانه‌های شخصی مشهور است. نحوه تجارت بیل گیتس به دلیل اینکه قدرت رقابت را از رقیبان سلب کرده، همواره مورد انتقاد بوده‌است و در زمان‌هایی نیز از او به این دلیل شکایت شده‌است.

 

بیل گیتس معتقد است :

ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری شما هستند.

 

بیل گیتساشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post