دامنه در حقیقت آدرس سایت شما می‌باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده که با نقطه (.) از یکدیگر جدا شده‌اند.
به عنوان نمونه:
سیماسایت. com

دامنه فارسی به دامنه های ویژه گفته می‌شود که قسمت نام دامنه از حروف معتبر زبان فارسی (به عنوان مثال: جغرافیا، ایران) تشکیل شده است. ثبت دامنه فارسی شامل کاراکترهای غیر اسکی بوده و از مجموعه دامین های چند زبانه یا دامین های بین المللی (IDN) بشمار می‌آید.

نام‌های دامنه بین المللی (Internationalized Domain Name به اختصار IDN) یا نام‌های دامنه چند زبانه ( multilingual Domain Names ) به نام هایی اشاره می کند که کاراکترهایی غیر از انگلیسی را شامل شوند و دامنه فارسی یک نمونه از دامنه های بین المللی (چند زبانه) است.

به عنوان نمونه:
ایران.com
نام شما.net
شما می توانید جهت ثبت دامین فارسی مورد نظر خود، با پسوند های com. و net. فرم ذیل را تکمیل نمایید.