بمنظور تغییر مالکیت و انتقال سرویس های هاست و دامنه به ناحیه کاربری شخص دیگر، ابتدا بایستی دریافت کننده سرویس از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام در وبسایت شرکت اقدام نماید:

https://sng.co.ir/clients/register.php

پس از ثبت نام در وبسایت، هر دو شخص (انتقال دهنده سرویس و دریافت کننده سرویس) لازم است فرم هایی را بمنظور اعلام تایید خود مبنی بر انتقال یا دریافت سرویس تکمیل و ارسال نمایند.

نکات قابل توجه :

1) فرم های ارسالی حتما بایستی بصورت دستی توسط خود شخص تکمیل و ارسال شود،توجه فرمایید این شرکت قادر به تایید فرم هایی که به صورت تایپی تکمیل شده باشند، نیست.

2) پس از دریافت فرم از طریق دو لینک پیوست و تکمیل تمامی بخش های موجود در آن، نسبت به ارسال اسکن آن به واحد فروش و مالی اقدام نمایید.

3) درصورت تایید فرم ها که بایستی از طریق انتقال دهنده و دریافت کننده سرویس تکمیل و ارسال شده باشد، اقدامات لازم به منظور انتقال سرویس و تغییر مالکیت صورت خواهد گرفت.

دانلود فرم دریافت کننده

دانلود فرم ارسال کنندهاشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post