• تغییر نام دکمه آپلود (browse…)

    تغییر نام دکمه آپلود (browse…)

    همان طور که می دانید نمی توان برای دکمه آپلود value تعریف کرد زیرا عبارت browse … به صورت پیش فرض برای این دکمه در نظر گرفته شده است . در این ادامه ...

    تاريخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۲ | دسته : HTML