trade

درآمد :

هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

 

خرج :

اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.

 

پس انداز :

آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

 

ریسک :

هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

 

سرمایه گذاری :

همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.

 

انتظارات :

صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن را از انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشیداشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post