جهت واریز وجه می توانید از طریق درگاه های پرداخت آنلاین نمائید .

در غیر این صورت وجه سرویس مورد نظر خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز کنید سپس از طریق فرم واریز وجه شماره فیش واریزی خود را برای ما ارسال کنید .

ردیف نام بانک شماره حساب شماره کارت دارنده حساب
1 بانک ملت 1740361988 6104-3378-8943-0250 آقای محمد مرادپور
2 بانک سامان 9601-800-1067480-1 6219-8610-4162-3355 آقای محمد مرادپور
3 بانک ملی 0349097964002 6037-9971-7761-9377 آقای محمد مرادپور