simasite-logo

با لطف و مرهمت خداوند متعال و با کمک همکاران و دوستان عزیزم ، مراحل ابتدایی ثبت شرکت در تاریخ 1390/10/05 آغاز گردید .

در تاریخ 1390/12/03 و طی نامه شماره 41564/90/ص اداره کل محترم ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، موافقت خود را با نام پیشنهادی «سیما نت گستر» اعلام نمود. در زمان درج این خبر کلیه مراحل ثبتی به اتمام رسید و این شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 33758 و با مدیریت آقای محمد مرادپور در دفتر ثبت اسناد رسمی درج گردید .

با تشکر از آقای رضا جمشیدپور که در طول این مدت کمک شایانی برای شرکت بوده اند .اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post